Om diverse ydelser

Her kan du læse om vores forskellige ydelser.
Integrationsinfo skræddersyr ydelser til mange forskellige faggrupper.

Her på siden kan du se eksempler på disse ydelser.

Om kurser, oplæg og anden undervisning

Integrationsinfo skræddersyr kurser, fyraftensmøder, seminar og oplæg til konferencer, for alle grupper af fagfolk, ud fra ønsker og behov.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud

Kontakt os

Eksempler på kurser og oplæg vi har udført:

 • Flygtningebørn i tandplejen.
 • Ikke-vestlige kvinder på krisecenter.
 • Ikke-vestlig sygdomsforståelse og det sundhedsfaglige arbejde.
 • Forebyggelse af kriminalitet blandt unge med flygtningebaggrund.
 • Tidlig forebyggelse af religiøs ekstremisme og radikalisering.
 • Den ikke-vestlige børneopdragelse.
 • Forebyggelse af negativ kulturel- og religiøs sociale kontrol.
 • Flygtninge i traumebehandling – kulturforståelse.
 • Ikke-vestlig kulturforståelse i psykiatrien.
 • Kulturelle og religiøse barrierer i beskæftigelsesindsatsen.
 • Forældresamarbejdet med flygtningeforældre.
 • Kulturforståelse i Fødevarekontrollens arbejde.
 • Ikke-vestlige borgere i ældreplejen.
 • Kulturel baggrundsviden for beskæftigelsesudvalg.
 • Kulturelle og religiøse barrierer i beskæftigelsesindsatsen.

Om diverse ydelser

Integrationsinfo udbyder ligeledes en række andre ydelser i form af rådgivning, konsulentopgaver, udvikling undervisningsmateriale, sagssupervision og foredrag.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud

Kontakt for tilbud

Eksempler på ydelser vi har udført:

 • Rådgivning af politiske udvalg
 • E-learning undervisningsmateriale for VIA University College
 • Rådgivning til TV2´s nyhedsteam.
 • Konsulent på den beskæftigelsesrettede indsats i Sønderborg
 • Sagssupervision, Integrationsteamet Horsens Kommune
 • Supervision til de boligsociale medarbejdere i Sønderborg Kommune
 • Konsulent- og rådgivningsbistand til dokumentarproduktioner
 • Rådgivning til journalister
 • Filmoptagelser i Irak for filminstruktør.
 • Rådgiver og medarrangør for journalistiske rejser til konfliktområder
 • Rejseberetninger, om at rejse i konfliktområder (foredrag)
 • ”Hvorfor kan det være svært at integrere flygtninge” (foredrag)
 • ”Krigen mod Islamisk Stat” (foredrag)